رام هواوی

10/01/2023

رام رسمی Nova 10 SE BNE-AL00

Nova 10 SE (BNE-AL00) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AL00 10.0.0 2.0.1 102.0.1.130(C00E125R5P2) – چین 4.55 GB 10.000 تومان
10/01/2023

رام رسمی P40 lite 5G CDY-NX9B

P40 lite 5G (CDY-NX9B) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29B 10.0.0 10.1.1 10.1.1.192(C185E6R4P1) 01.08.2020 خاورمیانه 4.52 GB 10.000 تومان N29B 10.0.0 […]
10/01/2023

رام رسمی Honor 30S CDY-AN95

Honor 30S (CDY-AN95) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AN95 10.0.0 2.0.0 102.0.0.232(C00E230R4P5) 01.04.2022 چین 5.58 GB 10.000 تومان AN95 10.0.0 2.0.0 […]
10/01/2023

رام رسمی nova 10z CHA-AL80

nova 10z (CHA-AL80) مدل HarmonyOS بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AL80CH 2.0.0 102.0.0.111(C00E111R2P1) – چین 4.45 GB 10.000 تومان
10/01/2023

رام رسمی Y5 2019 AMN-LX2

Y5 2019 (AMN-LX2) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L22 9.0.0 9.1.0 9.1.0.272(C636E6R5P1) 01.05.2020 آسیا 2.37 GB 10.000 تومان L22 9.0.0 9.1.0 […]
10/01/2023

رام رسمی Honor X10 Max 5G KKG-AN00

Honor X10 Max 5G (KKG-AN00) مدل اندروید Magic UI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AN00 10.0.0 3.1.1 10.1.1.195(C00E190R6P1) – چین 3.95 GB 10.000 تومان […]
10/01/2023

رام رسمی Honor 9X Pro HLK-L42

Honor 9X Pro (HLK-L42) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L42 9.0.0 9.1.1 9.1.1.259(C185E4R4P1) 01.12.2021 خاورمیانه 2.73 GB 10.000 تومان L42 9.0.0 […]
04/01/2023

رام رسمی Nova 5t YAL-L61

Nova 5t (YAL-L61) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L61 10.0.0 10.1.0 10.1.0.286(C431E4R1P2) 01.10.2020 اروپا 4.66 GB 10.000 تومان L61 10.0.0 10.1.0 […]
04/01/2023

رام رسمی Mate 8 NXT-L29

Mate 8 (NXT-L29) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 7.0 5.0.4 C185B587 01.08.2019 خاورمیانه 2.41 GB 10.000 تومان L29 7.0 5.0.1 […]