رام هواوی

04/01/2023

رام رسمی MediaPad T3 10.0 LTE AGS-L09

MediaPad T3 10.0 LTE (AGS-L09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر منطقه حجم قیمت خرید L09 8.0.0  8.0.0 8.0.0.215(C185) خاورمیانه 2.39 GB 10.000 تومان L09 8.0.0  8.0.0 8.0.0.161(C185) […]
04/01/2023

رام رسمی MediaPad M6 Turbo 8.4 VRD-AL10

MediaPad M6 Turbo 8.4 (VRD-AL10) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید VRD-AL10 10.0.0 10.0.0 10.0.0.220(C00E210R1P10) – چین 3.99 GB 10.000 تومان
03/01/2023

رام رسمی Mate 9 MHA-LX9

Mate 9 (MHA-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر منطقه حجم قیمت خرید L29 9.0.0 9.1.0 9.1.0.275(C185E7R1P8T8) خاورمیانه 3.52 GB 10.000 تومان L29 9.0.0 9.1.0 9.1.0.275(C432E7R1P8T8) اروپا 3.49 […]
03/01/2023

رام رسمی P40 Pro ELS-N04

P40 Pro (ELS-N04) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N04 10.0.0 10.1.0 10.1.0.137(C25E4R3P1) 01.06.2020 آرژانتین 4.64 GB 10.000 تومان N04 10.0.0 10.1.0 […]
31/12/2022

رام رسمی Y7P – P40 lite E ART-L28

Y7P – P40 lite E (ART-L28) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L28 10.0.0 10.1.0 10.1.0.120(C605E2R3P1) 01.06.2020 کلمبیا 2.93 GB 10.000 تومان […]
31/12/2022

رام رسمی P20 Pro CLT-LX9

P20 Pro (CLT-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L09 10.0.0 10.0.0 10.0.0.182(C432E5bR1P3) – اروپا 4.54 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 10.0.0 […]
31/12/2022

رام رسمی Mate Xs TAH-N29m

Mate Xs (TAH-N29m) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29m 10.0.0 12.0.0 102.0.0.260(C10E5R3P4) 01.07.2022 روسیه 4.72 GB 10.000 تومان N29m 10.0.0 11.0.0 […]
28/12/2022

رام رسمی Mate 10 Pro BLA-L29

Mate 10 Pro (BLA-L29) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 10.0.0 10.0.0.182(C432E7bR1P3) 01.07.2020 اروپا 4.34 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 […]
25/12/2022

رام رسمی Honor 8A Pro JAT-LX3

Honor 8A Pro (JAT-LX3) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L23 9.0.0 9.1.0 9.1.0.326(C605E4R4P2) 01.06.2020 کلمبیا 2.07 GB 10.000 تومان L23 9.0.0 […]