رام هواوی

19/12/2022

رام رسمی Y8p AQM-LX1A

Y8p (AQM-LX1A) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21A 10.0.0 12.0.0 102.0.0.226(C185E3R8P1) 01.05.2022 خاورمیانه 3.98 GB 10.000 تومان L21A 10.0.0 12.0.0 102.0.0.226(C10E3R7P2) […]
15/12/2022

رام رسمی Mate 30 Pro 5G LIO-NX9

Mate 30 Pro 5G (LIO-NX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید N29 10.0.0 11.0.0 11.0.0.230(C185E6R2P5) 01.12.2021 خاورمیانه 4.45 GB 10.000 تومان N29 […]
15/12/2022

رام رسمی Mate 30 Pro LIO-LX9

Mate 30 Pro (LIO-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 12.0.0 102.0.0.262(C10E5R9P4) 01.07.2022 روسیه 4.59 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 […]
15/12/2022

رام رسمی P40 Lite JNY-LX1

P40 Lite (JNY-LX1) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L21 10.0.0 12.0.0 102.0.0.242(C10E3R5P3) 01.08.2022 روسیه 4.74 GB 10.000 تومان L21 10.0.0 12.0.0 […]
14/12/2022

رام رسمی MatePad Pro MRX-AL09

MatePad Pro (MRX-AL09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AL09 10.0.0 12.0.0 102.0.0.249(C10E3R3P2) 01.07.2022 روسیه 4.86 GB 10.000 تومان AL09 10.0.0 11.0.0 […]
14/12/2022

رام رسمی MatePad Pro MRX-WX9

MatePad Pro (MRX-WX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید W09 10.0.0 12.0.0 102.0.0.249(C10E3R3P2) 01.07.2022 روسیه 4.83 GB 10.000 تومان W09 10.0.0 11.0.0 […]
13/12/2022

رام رسمی Y6p MED-LX9

Y6p (MED-LX9) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L29 10.0.0 10.1.0 10.1.0.298(C185E5R6P1) 01.05.2022 خاورمیانه 2.64 GB 10.000 تومان L29 10.0.0 10.1.0 10.1.0.293(C185E5R6P1) […]
10/12/2022

رام رسمی MediaPad M6 10.8 SCM-AL09

MediaPad M6 10.8 (SCM-AL09) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید AL09 10.0.0 10.1.0 10.1.0.163(C00E160R1P3) 01.07.2020 چین 4.32 GB 10.000 تومان AL09 10.0.0 […]
10/12/2022

رام رسمی Nova 7i JNY-LX2

Nova 7i (JNY-LX2) مدل اندروید EMUI بیلدنامبر سطح امنیتی منطقه حجم قیمت خرید L22 10.0.0 12.0.0 102.0.0.220(C636E4R5P4) 01.01.2022 آسیا 4.65 GB 10.000 تومان L22 10.0.0 10.1.0 […]